www.innowacyjna.zpp.pl

Kontakt z nami
REALIZATORZY Związek Powiatów Polskich Uczelnia Vistula

Działania

Szczegółowa informacja o zadaniach w projekcie:

1. Audyt instytucjonalny i przygotowanie JST do wdrożenia Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) – realizuje Związek Powiatów Polskich (ZPP)

a. Audyt instytucjonalny na podstawie metodologii PRI, którego produktem będzie indywidualny raport dla każdej JST - więcej TUTAJ
b. Audyt powdrożeniowy na podstawie metodologii PRI, którego produktem będzie indywidualny raport dla każdej JST
c. Szkolenia dla 120 osób (średnio po 10 osób z każdej JST) w zakresie stosowania PRI

2. Audyt kompetencji i potrzeb szkoleniowych – realizuje Uczelnia Vistula (UV)
a. Badania kompetencji w każdej JST, którego produktem będzie indywidualny raport
b. Opracowanie profili kompetencji dla stanowisk pracy
c. Platforma e-learningowa pozwalająca na samodzielne stosowanie przez JST systemu oceny kompetencji, a także na korzystanie z zamieszczanej na niej szkoleń
d. Zbiór narzędzi i procedur pozwalających na ocenę kompetencji do samodzielnego stosowania w JST

3. Zbudowanie komunikacji społecznej w JST – realizuje UV
a. Dokonanie przeglądu systemów komunikacji społecznej w każdej z JST
b. Szkolenia modułowe dla 200 osób (średnio po 17 osób z każdej JST) z zakresu komunikacji społecznej
c. Szkolenia w formacie e-learning z grą symulacyjną

4. Infrastruktura etyczna w JST – realizuje ZPP
a. Dokonanie przeglądu infrastruktury etycznej w każdej z JST
b. Przygotowanie map zagrożeń z kompletem narzędzi dla każdej z JST
c. Warsztaty szkoleniowe dla 200 osób (średnio po 17 osób z każdej JST) z zakresu etyki
d. Płyty CD

5. Zbudowanie systemu zarządzania kryzysem – realizuje UV
a. Dokonanie przeglądu stanu i przygotowanie map zagrożeń dla każdej z JST
b. Szkolenia modułowe dla 40 osób (3-4 osoby z każdej JST) z zakresu zarządzania kryzysem
c. Szkolenia w formacie e-learning z grą symulacyjną

6. Zbudowanie systemów zarządzania infrastrukturą drogową i wdrożenie systemu zarządzania drogami – realizuje ZPP
a. Dokonanie przeglądu stanu i opracowanie systemu zarządzania drogami dla każdej JST
b. Szkolenia modułowe dla 40 osób (3-4 osoby z każdej JST) z zakresu zarządzania infrastrukturą lokalną i drogami
c. Szkolenia w formacie e-learning z grą symulacyjną
d. Zbiór narzędzi i instrumentów do zarządzania infrastrukturą drogową dla każdej z JST

7. Przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu usług z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa – realizuje ZPP
a. System usług z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa dla każdej JST
b. Szkolenie modułowe dla 40 osób (3-4 osoby z każdej JST) z zakresu świadczenia usług w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
c. Szkolenia w formacie e-learning z grą symulacyjną

8. Zbudowanie systemu zarządzania ochroną zdrowia i wdrożenie instrumentów nadzoru nad jednostkami świadczącymi usługi medyczne – realizuje ZPP
a. Instrument nadzoru nad jednostkami świadczącymi usługi medyczne
b. Szkolenie modułowe dla 40 osób (3-4 osoby z każdej JST) z zakresu zarządzania ochroną zdrowia na poziomie lokalnym
c. Szkolenia w formacie e-learning z grą symulacyjną

9. Zarządzanie projektem w JST – realizuje UV
a. Szkolenia modułowe dla 200 osób (średnio po 17 osób z każdej JST) z zakresu zarządzania projektami, w tym realizowanymi z funduszy UE
b. Szkolenia w formacie e-learning z grą symulacyjną

10. Zbudowanie polityki równych szans kobiet i mężczyzn – realizuje UV
a. Narzędzie do budżetowania pod względem płci
b. Szkolenia modułowe dla 400 osób (średnio po 34 osoby z każdej JST) z polityki równych szans kobiet i mężczyzn

11. Kontrola zarządcza – realizuje ZPP
a.Dokonanie przeglądu systemów kontroli zarządczej, którego produktem będzie indywidualny raport z wynikami
b. System monitorowania kontroli zarządczej dla każdej JST
c. Szkolenie dla 80 osób (średnio po 7 osób z każdej JST) z kontroli zarządczej
d. Szkolenia menadżerskie dla 36 osób (średnio po 3 osoby z każdej JST)

12. Upowszechnianie, wymiana dobrych praktyk i promocja dialogu pomiędzy JST i organizacjami JST – realizuje ZPP
a. Forum inauguracyjne
b. 12 spotkań regionalnych
c. Portal szkoleniowo-edukacyjny na telewizyjnej platformie internetowej
d. Konferencja upowszechniająca dobre praktyki i rezultaty projektu

13. Badania porównawcze satysfakcji mieszkańców – realizuje ZPP

14. Indywidualne doradztwo dla JST i uczestników szkoleń – realizuje ZPP i UV
a. 248 godzin indywidualnego doradztwa (21 godzin na JST)
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wystapil nieoczekiwany blad

Jezeli problem bedzie sie powtarzal, prosimy o kontakt z administracja serwisu.

Powrot do strony glownej