www.innowacyjna.zpp.pl

Kontakt z nami
REALIZATORZY Związek Powiatów Polskich Uczelnia Vistula

O projekcie

„INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY”


„Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy” jest dynamicznym projektem opartym o nowoczesne narzędzia zarządcze, w tym informatyczne, pozwalającym w stosunkowo krótkim czasie na dokonanie audytu, podjęcie stosownych działań, a w konsekwencji na szybką modernizację Urzędu we wszystkich najważniejszych obszarach. Wdrożenie projektu pozwoli stać się równorzędnym partnerem europejskich jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt obejmuje: poprawę zarządzania dzięki wdrożeniu systemu samooceny Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI); poprawę zarządzania poszczególnymi sektorami usług (tj. z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i rolnictwa, kontroli zarządczej, zarządzanie projektami, w tym z funduszy unijnych); poprawę systemów komunikacji społecznej; wzmocnienie zachowań etycznych, także w aspekcie zwiększenia przejrzystości realizowanych działań; poprawę odbioru Urzędu w oczach społeczności lokalnych; wymianę dobrych praktyk; wykorzystanie metod badania satysfakcji klienta; zmniejszenie nierówności w zakresie płci, w tym zapobiegające dyskryminacji oraz obejmuje indywidualną pomoc prawną dla samorządów.
W ten sposób projekt trafia w oczekiwania, jakie w obecnej chwili zarówno władza centralna, jak i mieszkańcy wspólnot samorządowych, pokładają w jednostkach samorządu terytorialnego.
Realizacja projektu oparta będzie o nowoczesne narzędzia usprawniające zarzadzanie.
Zostaną także wykorzystane narzędzia elektroniczne, jako forma dodatkowego poszerzenia wiedzy i kompetencji osób uczestniczących w projekcie.

Projekt jest tak skonstruowany, aby ograniczyć zaangażowanie czasowe poszczególnych
pracowników do niezbędnego minimum.

Liderem Projektu jest Związek Powiatów Polskich (największa ogólnopolska organizacja samorządowa), a partnerem Uczelnia Vistula z Warszawy (uznana instytucja naukowa).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wystapil nieoczekiwany blad

Jezeli problem bedzie sie powtarzal, prosimy o kontakt z administracja serwisu.

Powrot do strony glownej